7 thói quen hiệu quả – Stephen R covey – Review sách – Sách tư duy7 thói quen hiệu quả – Stephen R covey – Review sách – Sách tư duy

Quyển sách 7 thói quen hiệu quả sẽ giúp cho các bạn định hướng được những thói quen tốt để xây dựng chúng từng ngày một, giúp các bạn trở thành một con người đầy hiệu quả, nhiệt huyết, thành công.
* Nghe thêm các quyển sách khác tại đây:
– Sách “Ai lấy miếng pho mát của tôi” https://www.youtube.com/watch?v=B310KpWxwc8&feature=youtu.be
– Sách “Tâm lý thị trường chứng khoán” https://www.youtube.com/watch?v=z5KXtdU_aHg&feature=youtu.be
– Sách “cha giàu cha nghèo”. https://www.youtube.com/watch?v=vPVEwZ1SUPI&feature=youtu.be
– Sách “ Suối nguồn” . https://www.youtube.com/watch?v=BHUhMJ-E8gQ
– Sách “ Nghệ thuật tư duy rành mạch” . https://www.youtube.com/watch?v=WvdmQYBM5os&t=188s
– Sách “ Lạc quan tếu” . https://www.youtube.com/watch?v=JQvq4V7hoMg
– Sách “Thiên Nga đen” . https://www.youtube.com/watch?v=upT8Hm9l9fA
* Trang facebook: https://www.facebook.com/Ebook.Sachdientu/7 thói quen hiệu quả - Stephen R covey - Review sách - Sách tư duy

review sách,7 thói quen hiệu quả,review sách,đọc sách,sách tư duy,Stephen R.covey,chất,reciew sách

Xem thêm các video review khác tại sachcu.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *