Giao dịch như một phù thủy chứng khoán – Mark minervini | Review sách | ChấtGiao dịch như một phù thủy chứng khoán – Mark minervini | Review sách | Chất

Quyển sách “giao dịch như một phù thủy chứng khoản của Mark Minervini dạy về đầu tư mà cụ thể ở đây là đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tác giả sẽ dạy chúng ta cách chọn lọc các cỗ phiếu theo những tiêu chi như thế nào để đưa vào diện theo dõi để mua bán chúng và thời điểm thích hợp để tham gia vào thị trường.
Đồng thời Mark Minervini nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro, chỉ có việc quản lý rủi ro tốt, thì chúng ta mới tạo ra thành tích giao dịch vượt trội được.
Mong mọi người đọc và cho ý kiến.
* Nghe thêm các loại sách khác:
– Sách “Nghĩ giàu và làm giàu” https://www.youtube.com/watch?v=SrTGO1OeVaQ&t=1s
– Sách “Người giàu có nhất thành Babylon” https://www.youtube.com/watch?v=K06bD1lFJKc&t=2s
– Sách “Lời từ chối hoàn hảo” https://www.youtube.com/watch?v=Ku4MECWnsaQ&t=1s
– Sách “Người đàn ông đánh bại mọi thị trường” https://www.youtube.com/watch?v=omfiUOA1SDs
* Trang facebook: https://www.facebook.com/Ebook.Sachdientu/Giao dịch như một phù thủy chứng khoán - Mark minervini | Review sách | Chất

review sách,giao dịch như một phù thủy chứng khoán,Mark minervini,Review sách,sách đầu tư,sách chứng khoán,chứng khoán,thị trường chứng khoán,cổ phiếu,giới thiệu sách,tóm tắt sách,trái phiếu,quản trị rủi ro

Xem thêm các video review khác tại sachcu.net

8 thoughts on “Giao dịch như một phù thủy chứng khoán – Mark minervini | Review sách | Chất”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *