Giới thiệu

Chào các bạn, trang web sachcu.net mình lập ra nhằm mục đích sưu tầm các đánh giá, review tóm tắt về các cuốn sách cũ, sách cổ xưa, mọi người có thể đăng bán sách.

Mọi thông tin liên hệ vui lòng liên hệ email sachcu2018@gmail.com