Podcast 07: Review sách Atomic habits Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờPodcast 07: Review sách Atomic habits Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ

Một thay đổi tí hon có thể biến đổi cuộc đời của bạn không? Hẳn là khó đồng ý với điều đó. Nhưng nếu bạn thay đổi thêm một chút? Một chút nữa? Rồi thêm một chút nữa? Đến một lúc nào đó bạn phải công nhận rằng cuộc sống của mình đã chuyển biến nhờ vào một ngày thay đổi nhỏ…… Cũng giống như lãi kép trong đầu tư, Mỗi ngày bạn tiết kiệm một chút để đầu tư, có lẽ tại thời điểm hiện tại là một số tiền rất nhỏ nhưng sau một thời gian dài với sức mạnh của lãi kép thì đó lại là một khoản tiền khổng lồ
“ Thành công là sản phẩm của thói quen hàng ngày không phải là một cuộc biến hình một lần trong đời”Podcast 07: Review sách Atomic habits Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ

review sách,tài chính cá nhân,tiết kiệm đầu tư,thay đổi thói quen,thay đổi thói quen tiết kiệm,thay đổi thói quen tài chính,xây dựng thói quen tài chính,thay đổi thói quen đầu tư,cách tiết kiệm đầu tư,xây dựng tài chính cá nhân,tiết kiệm tài chính

Xem thêm các video review khác tại sachcu.net

2 thoughts on “Podcast 07: Review sách Atomic habits Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *