Podcast số 23: Review sách “Quyền lực đích thực” của sư ông Thích Nhất HạnhPodcast số 23: Review sách “Quyền lực đích thực” của sư ông Thích Nhất Hạnh

Trong công việc, trong kinh doanh ta vẫn có cách tham dự sâu và đồng thời đem lại những hạnh phúc cho ta và cho những người khác. Và công việc của ta có ý nghĩa khi nó đem lại lợi lạc cho nhân loại và môi trường.
Cũng là kiếm tiền những kiếm một cách có ý nghĩa, bởi vì nó đem lại an vui cho thế giới.

Đó là những điều mà chúng tôi sẽ cùng các khán giả đi tìm hiểu trong số hôm nay, bên trong cuốn sách “Quyền lực đích thực” của sư ông Thích Nhất Hạnh.

Follow us:

Kênh tư vấn và quản lý tài chính cá nhân:
Youtube DADVISORY: https://www.youtube.com/channel/UCVCz…

Kênh góc nhìn chuyên gia về các vấn đề tâm điểm trên thị trường tài chính chứng khoán:
Youtube DINSIGHTS: https://www.youtube.com/channel/UCQDh…

Kênh thông tin tài sản đầu tư phát sóng 8:00AM mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6:
Soundcloud DCALL: https://soundcloud.com/vndirect-dcall

© VNDIRECT Securities Corporation 2020Podcast số 23: Review sách “Quyền lực đích thực” của sư ông Thích Nhất Hạnh

review sách,Thích nhất hạnh,sư ông,review,review sách,công việc,kinh doanh,đem lại hạnh phúc,nhân loại,môi trường,kiếm tiền

Xem thêm các video review khác tại sachcu.net

One thought on “Podcast số 23: Review sách “Quyền lực đích thực” của sư ông Thích Nhất Hạnh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *