Podcast số 28: Review sách "Sức mạnh của sự tập trung"Podcast số 28: Review sách "Sức mạnh của sự tập trung"

PODCAST NGƯỜI GIEO HẠT SỨC KHỎE TÀI CHÍNH

Bí quyết để đạt được thành công và tự do về tài chính từ những người khổng lồ trên thế giới. Jack Canfield là một trong số những người đã đạt được “Thành công”. Ông luôn chia sẻ sự thành công của mình cho người khác qua những cuốn sách. “Sức mạnh của sự tập trung” là một trong những cuốn sách đó.

➡ Follow us:

Kênh tư vấn và quản lý tài chính cá nhân:
Youtube DADVISORY: https://www.youtube.com/channel/UCVCzjWFSb9iP7iK_VBTS3vQ

Kênh góc nhìn chuyên gia về các vấn đề tâm điểm trên thị trường tài chính chứng khoán:
Youtube DINSIGHTS: https://www.youtube.com/channel/UCQDhkNHovxq_sRuVP6VQJjA

Kênh thông tin tài sản đầu tư phát sóng 8:00AM mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6:
Soundcloud DCALL: https://soundcloud.com/vndirect-dcall

© VNDIRECT Securities Corporation 2020Podcast số 28: Review sách "Sức mạnh của sự tập trung"

review sách,tự do tài chính,podcast,review sách,thành công,người nổi tiếng,bí quyết thành công,tài chính

Xem thêm các video review khác tại sachcu.net

One thought on “Podcast số 28: Review sách "Sức mạnh của sự tập trung"”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *