Review sách: Cân Bằng Thân-Tâm (Body-Mind Balancing)- OshoReview sách: Cân Bằng Thân-Tâm (Body-Mind Balancing)- Osho

Review sách: Cân Bằng Thân-Tâm (Body-Mind Balancing)- Osho

Thân thể là bí ẩn vĩ đại nhất trong toàn thể sự tồn tại.
Bí ẩn này cần được yêu, bí ẩn của nó và sự vận hành của nó cần được truy tìm thân thiết. Các tôn giáo không may đã tuyệt đối chống lại thân thể. Nhưng điều đó cho manh mối, chỉ dẫn dứt khoát rằng nếu một người biết được trí huệ của thân thể và bí ẩn của thân thể, người đó sẽ không bao giờ bận tâm tới tu sĩ hay về Thượng đế. Người đó sẽ tìm thấy bí ẩn lớn lao nhất bên trong bản thân mình, và bên trong bí ẩn của thân thể là chính điện thờ của tâm thức bạn.

#Quancocsaigon #Osho #CanbangThanTam #Reviewsach
——————————————————————————————
Facebook: Quán Cóc Sài Gòn – https://www.facebook.com/Quancocsaigo…
Group: Mỗi ngày một trích dẫn – https://www.facebook.com/groups/17537…Review sách: Cân Bằng Thân-Tâm (Body-Mind Balancing)- Osho

review sách,[vid_tags]

Xem thêm các video review khác tại sachcu.net

One thought on “Review sách: Cân Bằng Thân-Tâm (Body-Mind Balancing)- Osho”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *