Review sách : CHUYẾN TÀU MỘT CHIỀU KHÔNG TRỞ LẠI | SÁCH HAY 2020| NHNReview sách : CHUYẾN TÀU MỘT CHIỀU KHÔNG TRỞ LẠI | SÁCH HAY 2020| NHN

Cuốn sách #chuyentaumotchieukhongtrolai
Là môt cuốn sách các tác giả việt nam gồm 66 chương.
Mỗi chương về một câu chuyện ngắn và một chút kinh nghiệm của tác giả.
Tuy mỗi chương nói không được sâu nhưng nếu bạn đã từng đọc qua sách phát triển bản thân rồi bạn nhất định sẽ ngấm nó.
Quản điểm đọc sách nhớ cho mình nha. Sách không phải bao giờ cũng đúng hãy đọc nó phù hợp với cuộc sống của mình hợp thì dùng không thì thôi nha.

Biến mình và các bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Đó là điều mà mình mong ước là động lực đánh thức mình dậy mỗi sáng.

Liên hệ với mình Nguyễn Hoàng Nam #Reviewbook
Facebook : https://www.facebook.com/Yangteez
Gmail : nguyenhoangnambkhn@gmail.com

Xem những video review sách của mình :
https://www.youtube.com/watch?v=_1f3R…
https://www.youtube.com/watch?v=Fj5k_…

Biến mình và các bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Đó là điều mà mình mong ước và là động lực đánh thức mình dậy mỗi sáng.
Ngôi nhà nhỏ của mình
Link page : https://www.facebook.com/Beautiful.li…Review sách : CHUYẾN TÀU MỘT CHIỀU KHÔNG TRỞ LẠI | SÁCH HAY 2020| NHN

review sách,Nguyen Hoang Nam,NHN

Xem thêm các video review khác tại sachcu.net

13 thoughts on “Review sách : CHUYẾN TÀU MỘT CHIỀU KHÔNG TRỞ LẠI | SÁCH HAY 2020| NHN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *