Review sách: Dũng cảm (Courage)-Osho- Vui sống hiểm nguyReview sách: Dũng cảm (Courage)-Osho- Vui sống hiểm nguy

Review sách: Dũng cảm (Courage)-Osho-
Cuộc sống không phải là quá trình máy móc, nó không thể chắc chắn được. Nó là bí ẩn không thể tiên đoán được. Không ai biết cái gì sẽ xảy ra vào khoảnh khắc tiếp. Thậm chí cả Thượng đế mà bạn vẫn cho rằng đang ở đâu đó trên tầng trời thứ bảy, cả ngài cũng chẳng biết – nếu như ngài có đó – thậm chí cả ngài cũng chẳng biết cái gì sẽ xảy ra!..
Cuộc sống cứ chuyển động với cả nghìn lẻ một cái không chắc chắn. Đó là tự do của nó. Đừng gọi nó là không an toàn…

#Quancocsaigon #Osho #DungCam #Reviewsach
——————————————————————————————
Facebook: Quán Cóc Sài Gòn – https://www.facebook.com/Quancocsaigon
Group: Mỗi ngày một trích dẫn – https://www.facebook.com/groups/175372580892647Review sách: Dũng cảm (Courage)-Osho- Vui sống hiểm nguy

review sách,[vid_tags]

Xem thêm các video review khác tại sachcu.net

One thought on “Review sách: Dũng cảm (Courage)-Osho- Vui sống hiểm nguy”

  • Vui sống hiểm nguy…cuộc đời ta có bao lâu mà cứ sống trong sợ hãi…ngay cả Thượng đế cũng chưa chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *