Review sách hay : Giải ngải ký : Cuốn sách từ bóng tối và cuộc hành trình tìm lối thoátReview sách hay : Giải ngải ký : Cuốn sách từ bóng tối và cuộc hành trình tìm lối thoát

Tác giả Tống Ngọc ( Tống mặt than ) là một tác giả “cứng” trong làng truyện tâm linh đương đại VN. Hôm nay A Tũn xin review sơ qua về cuốn sách GIẢI NGẢI KÝ, đứa con cưng tinh thần của tg Tống Ngọc.
Ace có thể liên hệ trực tiếp với tg để sở hữu cuốn sách này qua link FB cá nhân của tg : https://www.facebook.com/Lchangesme hoặc https://www.facebook.com/TongMatThan123/Review sách hay : Giải ngải ký : Cuốn sách từ bóng tối và cuộc hành trình tìm lối thoát

review sách,giải ngải ký

Xem thêm các video review khác tại sachcu.net

17 thoughts on “Review sách hay : Giải ngải ký : Cuốn sách từ bóng tối và cuộc hành trình tìm lối thoát”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *