Review sách – Khởi nghiệp Du KíchReview sách – Khởi nghiệp Du Kích

#KhoiNghiep #KhoiNghiepDuKich #StartUP
Review sách – Khởi nghiệp Du Kích
Tham khảo sách trên Tiki: http://bit.ly/khoinghiepdukich
—————————————————————————–
Follow Huỳnh Hữu Tài và WeTransform tại đây:

Facebook: http://facebook.com/huutaivn
Website: http://wetransform.vn/
YouTube: https://www.youtube.com/wetransform
Instagram: https://www.instagram.com/huutaivn/
Slideshare: https://www.slideshare.net/HuynhHuuTai1
Medium: https://medium.com/@huutaivn
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/hhtai
Issuu: http://issuu.com/wetransform.vn
Goodreads: https://www.goodreads.com/huutaivn
Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/wetransform
Shopee: http://shopee.vn/wetransform
https://www.scribd.com/huutaivn
Email: tai@wetransform.vn
Các bài Quiz: http://wetransform.vn/quiz
Khảo sát về sách: http://wetransform.vn/khaosat/
Khảo sát về sự kiện: http://wetransform.vn/sukien/

Danh sách 13 cuốn sách được Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch sang tiếng Việt:

1. Chuyển đổi số doanh nghiệp theo định hướng dữ liệu: https://play.google.com/store/books/details?id=LgPZDwAAQBAJ
2. Chiến lược mua bán và sáp nhập: https://play.google.com/store/books/details?id=_ubWDwAAQBAJ
3. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu (AI in Practice): http://bit.ly/ungdungtrituenhantaodedandau
4. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution): http://bit.ly/cuoccachmangnentang
5. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift): http://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanh
6. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy): http://bit.ly/chienluocdulieu
7. Tăng trưởng thần tốc (Blitzscaling): http://bit.ly/WeTransform_TangTruongThanToc
8. Inbound Marketing (Inbound Marketing): http://bit.ly/inboundmarketingvietnam
9. Quyền lực mới (New Power): http://bit.ly/quyenlucmoi
10. Câu chuyện iPhone (The One Device): http://bit.ly/cauchuyeniphone_vn
11.Platform ứng dụng (Platform: Get noticed in a noisy world): http://bit.ly/platformungdung
12. Cuộc chiến phố Wall: http://bit.ly/cuocchienphowall
13. Deep Learning – Cuộc Cách Mạng Học Sâu (The Deep Learning Revolution): http://bit.ly/thedeeplearningReview sách - Khởi nghiệp Du Kích

review sách,lifehack,mẹo vặt,kinh nghiệm,làm thế nào,bài học thành công,làm sao để,hay nhất,hot nhất,làm giàu online,động lực cuộc sống,bí quyết thành công,bi quyet thanh cong,Motivational,wetransform,sách công nghệ,xu hướng công nghệ,AI,trí tuệ nhân tạo,inbound marketing,platform

Xem thêm các video review khác tại sachcu.net

One thought on “Review sách – Khởi nghiệp Du Kích”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *