Review Sách Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới – Tập 1Review Sách Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới – Tập 1

Trong Video này Đọc Sách Cùng Tuấn sẽ chia sẻ những bài học rất bổ ích từ cuốn sách này. Tập 1 là câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Hafid khi được truyền lại Bía quyết thành công từ 10 cuộn da dê cổ. Đó là:
– Cuộn Thứ Nhất: Ngày Hôm Nay, Tôi Bắt Đầu Một Cuộc Sống Mới
– Cuộn Thứ Hai: Tôi Sẽ Hân Hoan Chào Đón Ngày Hôm Nay Với Tình Yêu Từ — Sâu Thẳm Trái Tim Mình!
– Cuộn Thứ Ba: Tôi Sẽ Kiên Trì Cho Đến Khi Tôi Thành Công!
– Cuộn Thứ Tư: Tôi Là Phép Màu Tuyệt Diệu Nhất Của Mẹ Thiên Nhiên!
– Cuộn Thứ Năm: Tôi Sẽ Sống Như Thể Hôm Nay Là Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Đời Mình!
– Cuộn Thứ Sáu: Hôm Nay Tôi Sẽ Làm Chủ Cảm Xúc Của Mình!
– Cuộn Thứ Bảy: Tôi Sẽ Mỉm Cười Với Cuộc Đời!
– Cuộn Thứ Tám: Hôm Nay Tôi Sẽ Nhân Giá Trị Của Mình Lên Gấp 100 Lần!
– Cuộn Thứ Chín: Tôi Sẽ Hành Động Ngay Bây Giờ!
– Cuộn Thứ Mười: Tôi Cầu Nguyện.
Giới thiệu Bạn đọc: Người Bán hàng vĩ đại nhất thế giới (Tập 1).Review Sách Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới - Tập 1

review sách,#Review sách,#Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới Tập 1,#Đọc Sách Cùng Tuấn

Xem thêm các video review khác tại sachcu.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *