Sách Đầu tư tài chính (Investments) – Cuốn sách kê đầu giường cho dân đầu tư – BOOK REVIEWSách Đầu tư tài chính (Investments) – Cuốn sách kê đầu giường cho dân đầu tư – BOOK REVIEW

Cuốn sách #ĐầuTưTàiChính là sách giáo khoa cho các khoa học về #phântíchđầutư. Nguyên tắc của cuốn sách này vẫn là những lý thuyết dễ hiểu, sát sườn và cơ bản nhất quán nhất, nghĩa là đã loại bỏ đi rất nhiều chi tiết mang tính kỹ thuật và toán học không cần thiết.
—-
Tham gia để lấy tài liệu tại group Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam – Vietnam Wealth Advisors (VWA): https://www.facebook.com/groups/CoVanTaichinhVietnam

Chia sẻ từ Long Phan: https://www.facebook.com/long.phan1
Fanpage AFA Capital: https://www.facebook.com/AFA-Capital-2356983831047021
—-
#đầutư
– CGBA: #PhântíchTàichính và Kinh doanh toàn cầu: https://www.afa.edu.vn/phantichtaichinh/
CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia).

#CGBA là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh doanh chiến lược nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá một doanh nghiệp và một ngành kinh doanh.

– FANPAGE AFA: http://bit.ly/378FQKMSách Đầu tư tài chính (Investments) - Cuốn sách kê đầu giường cho dân đầu tư - BOOK REVIEW

review sách,vtv3,afa,tài chính,tai chinh,kinh doanh,kinh te,dau tu,đầu tư,ngan hang,bao cao tai chinh,tài chính kinh doanh,sach dau tu,sach noi kinh doanh,investments,bkm,book review,finance book

Xem thêm các video review khác tại sachcu.net

36 thoughts on “Sách Đầu tư tài chính (Investments) – Cuốn sách kê đầu giường cho dân đầu tư – BOOK REVIEW”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *