Unboxing và review Sách “NYM Tôi của tương lai” (Nguyễn Phi Vân)Unboxing và review Sách “NYM Tôi của tương lai” (Nguyễn Phi Vân)

#CaiThaoReview #NYM #Nguyễn_Phi_Vân #bookreview
Unboxing và review sách “NYM Tôi của tương lai” (bản đặc biệt) của tác giả Nguyễn Phi Vân.
Cuối cùng mình đem quyển này về nhà rồi các bạn ơi!!!
Quyển sách must-have của mọi bạn trả trong thời đại 4.0 nhé.

1. Unbox + giới thiệu, cảm nhận qua
2. Review sau khi đọc 13:32

Làm xong video thì cô Vân ra quyển sách thứ 9. Đúng là cập nhật sao cho kịp!Unboxing và review Sách “NYM Tôi của tương lai” (Nguyễn Phi Vân)

review sách,Review sách,Book review,Nguyễn Phi Vân,Unboxing,sách hay

Xem thêm các video review khác tại sachcu.net

3 thoughts on “Unboxing và review Sách “NYM Tôi của tương lai” (Nguyễn Phi Vân)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *